Bakgrund till MatJordens dag

Det finns en mängd mässor och event som riktar sig enbart till lantbruket samt enkom för livsmedelskonsumenter och restaurang & storhushåll. Före MatJordens dag var det ingen som gjorde kopplingen mellan dessa båda intressen - trots att de är helt beroende av varandras existens. Under närmare 20 år har grundarna som också är lantbruksföretagare arbetat parallellt inom livsmedelsindustrin på alla tänkbara positioner i både stora och små företag. Vi har ofta frågat oss varför det skapat förvåning med en bonde i livsmedelsindustrin.

Tanken från början har varit att knyta ihop nutidens moderna lantbruk, livsmedelsproduktion och handel eftersom denna koppling helt försvunnit i debatten. Vi talade med flera av våra kontakter i de olika brancherna som hade liknande reflektioner, och bestämde att samla oss för att titta på möjligheterna till ett helhetsgrepp. En av de gårdar vi arrenderar är Gullmarsberg Säteri utanför Uddevalla. Med sin unika position och vackra omgivning kändes det som den självklara platsen för att sammanfoga lantbrukets olika delar med livsmedelsproduktionen och handeln.

Vi ville på detta sätt synliggöra alla de eldsjälar, entreprenörer & produktutvecklare som finns i den stora traktorn som ligger framför dig på vägen, bakom steken i kyldisken, potatisen i lådorna, din favoritkorv, eller den där goda mjölken. Dessa åstadkommer de fantastiska produkter och varor som livsmedelshandeln sedan exponerar i sina butiker. Hela livsmedelskedjan sysselsätter ett mycket stort antal personer i Sverige, sedan tillkommer även maskinagenter och maskinproducenter i Sverige och Europa.

En mötesplats för lantbruk, livsmedel & lokal produktion.

ARRANGÖRER
Matjorden i Sverige AB | Bedriver lantbruk med företrädesvis spannmålsproduktion samt konsultverksamhet inom livsmedelsbranchen. Vi är i grunden två lantbruksföretagare som gått samman för att hitta en bättre lönsamhet och arbetskamrater. Vi brukar tillsammans ca 350 ha åker och har ca 350 ha skog.
BMK Uddevalla | 20 års erfarenhet av SM och VM arrangemang i motocross med upp till 25 000 besökare per år under 2 dagar.
Gullmarsbergs Säteri | Läs om gården >>

MatJordensdag planeras att arrangeras för tredje året 2019. 

Läs Pressmeddelande>> 

 

       Matjordensdag